Blog

Koulutuskeskus

Koulutuskeskus500

 

Ammattipätevyyskoulutus

 

 

Koulutuskeskus
Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyskoulutusta saavat antaa siihen hyväksytyt koulutuskeskukset. Hyväksynnän myöntää Traficom tai opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvalla toimivat yhteisöt hakevat hyväksyntää opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Yritykset, säätiöt tai muut yhteisöt hakevat hyväksynnän Traficomista.

 


 

Koulutusohjelman hyväksyminen
Ammattipätevyyskoulutuksissa käytettävät koulutusohjelmat tulee hyväksyttää Traficomissa.

 


 

Koulutuskeskukseksi hyväksymisen ehdot (liikenne- ja viestintävirasto):

Koulutuskeskus organisaation on täytettävä säädetyt vaatimukset ja säännökset. Laki liikenteen palveluista ja Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä asettavat nämä vaatimukset.

Koulutukset ja koulutusten sisällöt on tarkasti määritelty EU-direktiivissä: 2003/59/EY

 


 

Tarkemmin vaatimuksista koulutuskeskushyväksynnälle:
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (434/2018) LINKKI->

 

Lähde: www.traficom.fi (Traficom)


 

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys (EU/EY)

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita, jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009. Vaikka perustason ammattipätevyyttä ei tarvitse suorittaa, niin kuitenkin on suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus.

Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voi jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella.

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/59/EY

 

Lähde: https://eur-lex.europa.eu