tila-2

KOULUTUSKESKUS  ROSEBUS OY


Ammattipätevyyskoulutukset

Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin hyväksymä Koulutuskeskus Rosebus Oy: llä on oikeus tarjota kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksia
(Koulutuskeskuskoodi: 2019/04/16-069302, Dnro/Dnr: TRAFICOM/159889/05.03.06/2019).

 

YRITYS!
Mitä lisätietoja tai taitoja kuljettajanne tarvitsee?

Olemme erikoistuneen yrityskoulutuksiin. Tarjoamme yrityksellesi oman ammattipätevyyskoulutuspaketin ilman ylimääräisiä lisäkustannuksia. Näillä koulutuksilla täytetään lakisääteiset jatkokoulutusvelvollisuudet.

 

On selvää että koulutukset eivät saa vaikeuttaa yritysten varsinaista liiketoimintaa.

Siksi lähdemme siitä, että yritykset määrittelevät itse ajankohdat koulutuksille.

 

Me toteutamme järjestelyt ja koulutukset jokaiselle yritykselle yksilöidysti
(selkeä ja yksinkertainen toteutus).

 

 


 

JATKO- / DIREKTIIVIKOULUTUKSET

Pyydä koulutuksesta kilpailukykyinen tarjous:

 

 

Mahdollisuuksia:
– Koulutus ”räätälöidään” yrityksesi tarpeisiin (ilman lisäkustannusia)

– Voit valita yksittäisen koulutuspäivän (min. 1pv./7h) tai edullisen kokonaispaketin

– Voit tilata koulutuksen omalle paikkakunnallesi

– Koulutuksistamme mahdollisuus saada Kela-korvaus (max.60%)  Kysy lisää -> ->

– Koulutuspäivät voidaan jakaa yritystoimintaa vähiten haittaaviin ajankohtiin

– Koulutamme myös yrityksen omissa tiloissa 

– Yksilöity koulutussuunnitelma joka oikeasti hyödyntää yrityksen omia tarpeita

– Sinä määräät koulutusajankohdan

– Erittäin laajat koulutusten sisältöjen mahdollisuudet (direktiivi 2003/59/EY liite1)

– Me hoidamme kaikki käytännön järjestelyt (koulutuksen, Traficom merkinnät ym.)

– Kaikki koulutukset hyväksytämme Traficomilla -> ammattipätevyysmerkintäoikeus

– Virtuaalikoulutus / paikkariippumaton koulutus (tulossa myöhemmin)

 

Anna meidän näyttää osaamisemme, näin saat luotettavan yhteistyökumppanin joka ymmärtää kuljetusalan oikeat tarpeet ja erityispiirteet.

 

 

Email:   info{AT}direktiivikouluttajat.fi
Puh:   0440 848 660 / 0447 837 500

Voit kysyä koulutuksista myös,  yhteydenottolomakkeella

PYYDÄ TARJOUS KOULUTUKSESTA

Suosittelemme kursseja:

Ensiapu I ja II
83-97 €

Kurssit antaa kuljettajille osaamista ja varmuutta auttaa sekä tehdä oikeat ratkaisut hädän hetkellä.

Mahdollisuus EA-kurssitodistukseen.

Huom! Mahdollisuus Kelakorvaukseen (max.60%)

Hygieniapassit (Eviran)
83-97 €

Elintarvikekuljettajat-ammattikuljettajat:
Elintarvikelain koulutukset (Eviran/Suomen elintarvikeviraston hyväksymät kouluttajat)

Yrityksille
83-97 €

Voit tilata kouluttajan työpaikallesi (vapaasti soveltuvassa tilassa). Näillä koulutuksilla saadaan lakisääteiset jatkokoulutusvelvollisuudet.

Virtuaalikoulutus
49 – 69€

Kysy lisää..
Voit suorittaa koulutukset etäopiskeluna. Koulutus on paikkariippumaton ja voit osallistua koulutukseen vaikka kotisohvalta.

Tietokoneohjattu koulutus
83-97 €

Tietokonepainotteinen koulutus
Koulutus  tapahtuu hyvin varustelluissa tietokoneluokkatiloissa. Jokainen osallistuja saa oman henkilokohtaisen tietokoneen.  Kouluttaja luokassa.

 

 

Yrityksellä / yrittäjällä on mahdollisuus saada koulutuksien kustannuksista Kela-korvausta (max. 60% ).
Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä yllä olevalla lomakkeella. 

Minkälaista koulutusta?
?

Yrittäjä
Saman alan yrittäjinä tiedämme kuinka vaikeaa on järjestää nämä pakolliset koulutukset oikean liiketoiminnan rinnalle.

Meillä on tavoite että tarjottavat koulutukset saadaan mahdollisimman järkeviksi suhteessa yrityksen sen hetkisiin omiin liiketoimintoihin.

Kuljetusalan ammattilaisina pystymme ymmärtämään koulutuksen tarpeet yrityksesi näkökulmasta.

Tämä koulutusten ”räätälöinti” ei tuo yrityksellesi lisäkustannuksia.

Hintoihin lisätään:

+ alv 24% + Traficomin rek.maksu 12€
(Traficomin maksu 12€ / osallistuja)

direk_700

Tietoa koulutuksista

Kuka tarvitsee ammattipätevyyden jatkokoulutuksia?

AMMATTIKULJETTAJAT
Ammattikuljettajat tarvitsevat ammattipätevyyskoulutuksia, jos kuljettajalla on kuorma-autokortti: C-, C1-, C1E-, CE-luokka, liikennetraktori C-luokka  tai linja-autokortti: D1, D1E, D tai DE-luokka sekä kuljettaa em. luokan ajoneuvoa työssään.

Vaikka päätyö ei olisi ajoneuvon kuljettaminen voidaan säännösten mukaan vaatia em. pätevyyttä. Selvitä epävarma tilanne (Traficom. Vaihde: 029 534 5000).
Poikkeuksia em. pätevyyteen liittyen on lainsäädäntöön kirjattu hyvin vähän.

YKSITYISKULJETTAJAT
Yksityiskuljettajat tarvitsevat ammattipätevyyskoulutuksia, jos kuljetetaan esim. D-ajoluokassa yksityisajoissa muita kuin perheenjäseniä. Myös ko. tapauksessa ajoneuvo on oltava rekisteröitynä samassa taloudessa asuvalle henkilölle, muuten vaaditaan pätevyyskoulutukset.

Ammattipätevyyden jatkokoulutusten määrä

Ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Opetusta on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua luokkaopetuksesta, käytännön koulutuksesta, sekä tieto- ja viestintätekniikan välineiden avulla, direktiivin (2003/59/EY, liiteI) mukaisissa oppiaineissa. EU käytännöistä poiketen Suomessa on päätetty että  koulutuksiin on kuitenkin aina sisällytettävä turvallisen, taloudellisen, ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistavaa koulutusta vähintään 7 tuntia / 1pv.

Miten saadaan Traficomin jatkokoulutuksen suoritusmerkintä?

Varmista että koulutus on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:n hyväksymä koulutus.
Suorita ammattipätevyyden jatkokoulutus hyväksytyn Koulutuskeskuksen toimesta.
Hyväksytty Koulutuskeskus lähettää suoritetusta ammattipätevyyspäivästä/jatkokoulutuksesta tiedot Ajovarma Oy:lle.
”Ilmoituksen koulutuksen suorittaneista on oltava kahden viikon sisällä koulutusta valvovalla viranomaisella”

Vastuuorganisaatio: Traficom

Miten muistetaan ammattipätevyyden jatkokoulutusten ajankohdat?

Jatkokoulutusten järkeistäminen:

Usein ei ole tietoa miten laki ja säännökset menee jatkokoulutusvelvoitteista. Työnantajalla sekä kuljettajalla on molemmilla selkeä oma vastuu kuljettajien ammattipätevyyssäännösten toteutumisesta.

Jatkokoulutuksen ajankohdat on järkevä suunnitella yritys sekä kuljettaja kohtaisesti (esim. liian aikaisella koulutuksella lyhennetään 5v. jaksoa).

Ilmoituspalvelu:
Jätä koulutusten huolehtiminen alansa osaavalle yhteistyökumppanille. Ilmoitamme yritykselle koska yksittäisellä kuljettajalla on ajankohtaista uusia koulutukset ja mikä olisi järkevin ja edullisin tapa suorittaa tulevat jatkokoulutukset. Yritys saa vuosittain selkeän tilannetiedon koulutustarpeiden kokonaisuudesta ja aikatauluista.
Tämä ilmoituspalvelu ei maksa yritykselle mitään!
Tämä palvelu tulee toimintaan virtuaalikoulutuksen yhteydessä » KYSY LISÄÄ «

Ilmoituspalvelun edut:
Yritykselle ei tästä muodostu lisäkustannuksia
Tällä ilmoituspalvelulla yritys voi keskittyä omaan varsinaiseen liiketoimintaansa

Korvaukset työnantajalle / yrittäjälle koulutuksista?

Koulutuksistamme on mahdollisuus saada Kela-korvauksia (max. 60%).
Työnantajalla ja yrittäjällä on mahdollisuus saada ensiapuvalmiudesta aiheutuneista kustannuksista korvaus  Kelalta.

Ensiapukurssimme täyttävät Kelan korvauksiin vaadittavat edellytykset ja vaatimukset.

Työnantajan velvollisuuksia:
Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Ensiapuvalmiuksien tulee olla osa työterveyshuollon suunnitelmaa, korvauksen saamiseksi koulutusta ei tarvitse hankkia työterveysasemalta.

Kerromme mielellämme miten hyödynnät ko. korvauksen koulutuksissamme (lähetämme selkeät ohjeet ja hakulomakkeen).
Kysy lisää korvauksista: YHTEYDENOTTOLOMAKE
Sähköpostilla: info{AT}direktiivikouluttajat.fi

Kelalla on korvauksen hyväksymiseen kriteerit, saat kaikki tarvittavat tiedot meiltä.

Ensiapukouluttajilla tulee olla ensiavun sekä terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK).

Korvaukseen oikeuttavia ensiapukoulutukseen liittyviä kustannuksia ovat ensiapukouluttajan palkkiot, tarpeellisen opetusmateriaalin kustannukset ja välinevuokrat, koulutustiloista maksettava erillinen vuokra sekä ensiapukouluttajan ja koulutukseen osallistuvien matkakustannukset.

Korvauksia voi saada myös ensiapuvälineiden kustannuksista:
Korvaukseen oikeuttavia ensiapuvälineitä ovat esim.
– ensiapulaukut, -pakkaukset ja -kaapit sekä niiden tavanomainen sisältö ja täydennystarvikkeet
– sidetarvikkeet, laastarit ja silmänhuuhtelu-välineet

Suurinta osaa Kelan etuuksista voit hakea myös verkossa.

Säädöksiä:
Työturvallisuuslaki 738/2002 46 §, Työterveyshuoltolaki 1383/2001 12 §
Sairausvakuutuslaki 1224/2004 13 luku 1–10 §, 15 luku 5 §

Varmista aina voimassaolevat ja mahdollisesti muuttuvat korvausasiat (Kela 020 634 11).

Kouluttajia on useista eri kuljetusalan osaamisalueista mm:
Tutkinto- ja passikouluttajat
Esim:

Ensiapu I ja ensiapu II

Hygieniapassi ammattikuljettajille

REAK-kouluttajat
(Pakollinen koulutusosa)

Kouluttajat jolla on raskaan kaluston ennakoivan ajon kurssin opetuksen oikeudet.

Työhyvinvointi
Työhyvinvointikouluttajat

Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tärkeinpiä voimavaroja.

Työhyvinvointiin erikoistuneet kouluttajat.

Lait ja säännökset
Kuljetusalan säännökset

Ammattikuljetusten / ammattikuljettajien lakiin- ja säännöksiin perehtyneitä kouluttajia.